Projekto Festilangues: La Stelo rezignas!

FestilanguesLa komitato de la Stelo decidis, dum sia kunsido de la 11-a de oktobro, halti la projekton FestiLangues, destinata al la junuloj kaj studentoj, pro manko de financa subteno.
La Stelo dankas ĉiujn, kiuj pretis helpi por la organizo de la evento aŭ animi seminariojn kaj konferencojn. La temoj kiuj estis elektitaj traktiĝos laŭeble dum la venontaj Kasta-festoj.

Projekto Kiliba

Aprilo 2015 – Marto 2017

pont kiliba

© Philippe Renson

La Stelo kondukis dum du jaroj subtenan projekton kiu celis akompani kaj transdoni kompetencojn al loka Esperanta asocio en Suda Kivuo (DRK), pli precize en la villaĝo Kiliba.

La projekto konsistis en subteno de la asocio KAE (Klubo de la Amikoj de Esperanto) : socia, agrikultura kaj eduka strukturo kiu uzas Esperanton por komuniki kaj trovi helpon eksterlande.

La ĉefa celo estis kontribui al disvolviĝo de KAE tiel, ke ĝi povu foriri el situacio de helpopetanto por eniri en kunlaborajn projectojn kun asocioj aŭ neregistaraj organizoj.

Pluraj konkretaj sukcesoj estis realigitaj dum tiuj du jaroj.

En 2015

  • Kreado de filmo en Esperanto : ” La Kantoj de Koloroj “
  • Starigo de projekto pri aĉetado kaj luado de ĉarumoj
  • Helpo por plibonigi la fotadon por ilustri agadojn kaj projektojn de KAE
  • Starigado de regula malproksima komunikado malgraŭ lokaj malfacilecoj.
  • Prezentado de la projekto kaj monserĉado en Ĝenevo

En 2016

  • Prezentado de la projekto kaj monserĉado en Germanio
  • Kunlaborado kun aliaj Esperantaj asocioj, nome kun HES (Hamburga Esperanta Societo)
  • Konstruado de tegmentoj por lernejo kaj atelieroj
  • Akompano en propra komunikado per starigado de propra retpaĝaro (logotipo kaj enhavoj)

La projekto finiĝis en 2017. Tamen KAE daŭre aktivas sukcese en diversaj sektoroj, kaj eblas kunlabori kun la asocio pere de ĝia retpaĝaro : http://kae-amikaro.info

Alternatiba 2015

La asocio La Stelo starigis budon dum la evento Alternatiba kiu okazis en Ĝenevo en septembro 2015.

Dum tiuj du aŭtunaj tagoj, pluraj interesitaj personoj tie informiĝis pri Esperanto kaj ĝiaj konkretaj uzoj.

Enketo pri E-parolantoj en ĝeneva regiono

 

En 2015, tri aktivaj membroj de La Stelo starigis retan enketon por pli profunde koni la E-parolantojn de ĝeneva regiono cele al vigligo de loka E-vivo.

Alvoko estis sendita en la tuta regiono. La enketo celis kolekti datumojn demografiajn, pri lingvo-nivelo kaj pri uzo efektiva aŭ dezirita de Esperanto ĉe tiu grupo.

La demandaro enhavis ses demand-kategorioj: geografiaj datumoj, lingvo-konoj, lernado de Esperanto, aliĝo al grupoj kaj partopreno en renkontiĝoj, uzo aktuala kaj dezirita de Esperanto, kaj laste plej ŝatataj tipoj de renkontiĝo en Ĝenevo.

Malfermita en marto 2015, la demadaro estis plenigita de 42 personoj (17 viroj kaj 25 virinoj aĝaj inter 9 kaj 78 jaroj). Ĉiuj okup-kategorioj figurasen ĝi: lernantoj/studentoj, profesie aktivaj aŭ hejm-laborantoj, emeritoj.

Plejmulto de la respondintoj indikis havi mezan lingvo-kapablon kaj estas pli receptikapablaj (parola aŭ skriba kompreno) ol produktipovaj (paroli aŭ skribi). E-parolantoj de ĝeneva regiono lernis la lingvon de multaj diversaj manieroj, sed plejmulto indikis uzon de retkurso (nome Lernu.net) aŭ de vojaĝoj. Laŭ la rezultoj, la efektiva uzo de la lingvo estas tre bunta: komuniki dum renkontiĝoj aŭ skribe kun eksterlandaj skrib-amikoj, por hejmakcepti eksterlandajn vojaĝantojn, por vojaĝi, por interŝanĝi ideojn internaciskale, por legi librojn aŭ aŭskulti muzikon/radioelsendojn, por konatiĝi kun novaj personoj, aŭ simple por propra plezuro.

Konkludo: Esperanto estas verŝajne uzata en Ĝenevo per tre malsimilaj personoj inter 9 kaj 78 jaraĝaj.

 

esperantistoj

Mozaiko de personoj lernantaj Esperanton en la retejo Lernu.net

Elŝuti la rezulton de la enketo (franclingve) en la formato xls

kontakto
La Stelo – CH-1200 Genève – info@lastelo.ch