Author Archive

Internacia movado

Eduard Stettler

Eduard Stettler

1908 estas la fondiĝjaro de la plej grava internacia societo, Universala Esperanto-Asocio (UEA), fare de Hector Hodler (kiu estos ties direktoro en 1910, poste prezidanto en 1919), nombranta jam de la unua jaro 1300 kotizantojn. La oficejo de UEA, komence je strato Bovy-Lysberg, translokiĝos de 1909 ĝis 1919 je strato Bourse.

En 1909, Henriette Ith-Daneil fondas Ĝenevan Esperantistan Laboristan Grupon. Samjare la bernano Eduard Stettler venas Ĝenevon por helpi al Hodler ĉe UEA, kies vicdirektoro li estos de 1910 ĝis 1919, direktoro ĝis 1924, fine prezidanto (de 1920 ĝis 1924 kaj de 1928 ĝis 1934). Stettler fariĝos ankaŭ dufoje prezidanto de SES (1911-1913 kaj 1927-1932).

Privat fondas en 1910 Internacian Esperanto-Instituton kun sidejoj en Ĝenevo, Parizo kaj Novjorko. Li redaktoras la revuon Esperanto de 1920 ĝis 1934. Kaj li fariĝas prezidanto de SES (de 1921 ĝis 1927) kaj de UEA (de 1925 ĝis 1928).

Hans Jakob

Hans Jakob

Germandevena, Hans Jakob komencas sian longan karieron je la servo de UEA en 1913, kiel oficisto ĉe la Centra Oficejo en Ĝenevo. Dum la 1-a mondmilito, li organizas la Dummilitan Helpservon

de UEA (DH) – servo transiganta la poŝtaĵojn inter esperantistoj de militantaj landoj kaj riceviganta monon kaj pakaĵojn al esperantistaj militkaptitoj. Post la milito, Jakob fariĝas ĝenerala sekretario de UEA kaj poste direktoro de 1923 ĝis 1934.

 

 

 

 

Utilaj informoj

kio estas Esperanto ?

Esperanto estas lingvo iniciatita de Ludwik Lejzer Zamenhof, kiu kreis ĝian gramatikon surbaze de eŭropaj linvoj kaj reduktante esceptojn je la minimumo. La vortprovizo devenas ĉefe de latinidaj lingvoj, kvankam troviĝas ankaŭ ĝermanaj vortoj kaj aliaj ĉerpitaj en aliaj lingvoj. De post la eldono de la unua manlibro en 1887, tiu nova lingvo altiris komonumon de parolantoj kaj komencis normalan evoluan procezon ene de parolantaro kiu uzis ĝin en malsimilaj medioj kaj kreis kulturon ligitan al tiu lingvo. Du jardekoj poste naskiĝis la unuaj infanoj kiuj parolis Esperanton kun siaj gepatroj, la tiel nomataj “denaskuloj”. Indas aserti, ke temas pri lingvo kreita por internacia komunikado.

Scii pli pri Esperanto

 

Iloskatolo

Ekparolu!

BonvenonCeEdukado.net

Ekparolu-2Ekparolu! estas interreta ilo elpensita kaj oferita de edukado.net. Ĝi donas al ĉiuj kiuj akiris bazan konon de Esperanto eblecon babili kun boneparolantaj Esperantistoj, pere de Skype.

Oni ne povas sufiĉe ofte ripeti ke lingvo estas antaŭ ĉio afero pri parolado.
Tamen multaj timas ekparoli aŭ bedaŭras ne havi eblecojn paroli. Ekparolu! estas por ili ega ŝanco.

Ne hezitu kontakti la Stelan Lingvo-grupon por pliekscii pri Ekparolu!.

Lernu!

Lernilo kaj forumo pri Esperanto

serveimageSenpaga plurlingva paĝaro por informiĝi kaj lerni la internacian lingvon Esperanto.

http://lernu.net/eo

iKurso

Interreta kurso

robin-2012Franca retejo kiu entenas du kursojn por lerni Esperanton, programeto estas ankaŭ elŝutebla: http://ikurso.esperanto-france.org/

Reta Vortaro

Interreta vortaro

revoPlurlingva vortaro, konceptita de esperantistoj por esperantistoj. Tre facile uzebla, ĝi entenas multajn ekzemplojn el gravaj verkoj.

http://purl.org/net/voko/revo

PMEG

Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko

pmeg-kovriloTre kompleta gramatiko, nur en Esperanto. Grava fonto pri la riĉeco kaj subtilaĵojn de la internacia lingvo !

Je dispono enrete:

http://bertilow.com/pmeg/

Esperanto ?

 

Vi volas scii pli pri Esperanto, kiel vi povas progresi aŭ uzi ĝin ? Tiu rubriko estas por vi ! Alklaku la titolojn ĉi-sube por atingi la informojn kiuj interesas vin.

 

kio estas Esperanto ?

Esperanto estas lingvo iniciatita de Ludwik Lejzer Zamenhof, kiu kreis ĝian gramatikon surbaze de eŭropaj linvoj kaj reduktante esceptojn je la minimumo. La vortprovizo devenas ĉefe de latinidaj lingvoj, kvankam troviĝas ankaŭ ĝermanaj vortoj kaj aliaj ĉerpitaj en aliaj lingvoj. De post la eldono de la unua manlibro en 1887, tiu nova lingvo altiris komonumon de parolantoj kaj komencis normalan evoluan procezon ene de parolantaro kiu uzis ĝin en malsimilaj medioj kaj kreis kulturon ligitan al tiu lingvo. Du jardekoj poste naskiĝis la unuaj infanoj kiuj parolis Esperanton kun siaj gepatroj, la tiel nomataj “denaskuloj”. Indas aserti, ke temas pri lingvo kreita por internacia komunikado.

Scii pli pri Esperanto

 

Komenci

Por plibonigi viajn lingvo-konojn, troviĝas kursoj en Ĝenevo kaj retejoj kun aro da lernantoj.

Kursoj en Ĝenevo :

Ĉiusemajnaj kursoj (1h30) okazas en la Popola universitato de la ĝeneva kantono (UPCGE) de Oktobro ĝis Junio, por du niveloj: komencantoj kaj progresantoj. Pliaj informaoj troviĝas en la retejo de la Popola universitato.

Kursoj en la reto :

Lernu!, plurlingva retpaĝaro senpaga por lerni Esperanton. Tiu tre populara retejo enkalkulas pli ol 100 000 registritaj uzantoj.

Retaj aŭ kompufonaj programetoj :

Duolingo (en la angla), retejo kaj kompufona programeto dediĉita al senpaga lernado de lingvoj. Pli ol de 170 000 personoj estas registritaj en tiu anglalingva platformo por lerni Esperanton.

Praktiki

 

Jen ideoj por praktiki Esperanton !

Ĉu per vojaĝoj, ĉu per korespondado, ĉu per lokaj renkontiĝoj, ne mankas okazoj por praktiki la Internacian Lingvon.

Esperanto-renkontiĝoj en Ĝenevo :

Krom La Stelo, la asocio Espéranto-Genève-Régions ankaŭ aktivas en Ĝenevo. Por pli da informoj sekvu tiun ligilon : www.esperanto-geneve-regions.info

La eventoj de nia asocio kaj la eventoj organizitaj de lokaj Esperanto-parolantoj aperas en nia kalendaro.

Pique-nique espérantophone en campagne genevoise

Esperanto-grupoj en Ĝeneva regiono :

La Stelo regule organizas eventojn en Ĝenevo. La asocio ankaŭ rilatiĝas kun E-grupoj de la regiono, interalie la grupoj de Laŭzano (Svisujo) kaj Chambéry (Francujo).

 

Esperanto-renkontiĝoj en Svisujo :

La renkontiĝoj de aliaj lokaj grupoj en Svisujo troviĝas en la kalendaro de Svisa Esperanto Societo.

Esperanto-renkontiĝoj aliloke en la mondo :

Pluraj retejoj arigas eventojn internaciskale, interalie la Hungara retejo Eventoj kiu proponas internacian kalendaron de Esperantistaj eventoj. Jen kelkaj ekzemploj de internaciaj eventoj :

 

 

  •  SES Somera Esperanto-studado, internacia renkontiĝo kiu okazas ĉiusomere ekde 2007. La programo konsistas el E-kursoj matene, kulturaj proponoj posttagmeze kaj festaj eventoj vespere.

 

  •  JES  Junulara Esperanto-semajno, Eŭropa renkontiĝo kiu okazas ĉiujare je Novjaro, kuntime en Germanujo, Polujo aŭ Hungarujo. La programo entenas kursojn (de Esperanto kaj aliaj lingvoj, sportoj, artoj…), prelegojn pri diversaj temoj,  tuttagajn ekskursojn, tablo-ludojn, filmojn, teatraĵojn, koncertojn…

 

Participants du SES en 2010

Vojaĝi per Esperanto :

Multaj E-parolantoj uzas tiun lingvon por vojaĝi, interalie per Pasporta Servo, senpaga gastoservo. Kreita en 1974, la sistemo proponas al siaj membroj gastigi aŭ akcepti aliajn membrojn (ĝenerale unu aŭ du tagojn). La ununura kondiĉo estas, ke la gasto parolu Esperanton.

 


Filmeto de Oleg Zabolotniy en Esperanto pri Pasporta Servo

kontakto
La Stelo – CH-1200 Genève – info@lastelo.ch