Membriĝi

Kial membriĝi ?

Aliĝi al La Stelo, signifas antaŭ ĉio subteni la agadojn ligitajn kun Esperanto en Ĝenevo kaj en la ĉirkaŭaĵo.

La kotizoj estas uzitaj ĉefe por kovri la elspezojn por la funkciado de la asocio, nome organizado de eventoj, etaj elspezoj (sendoj, varbiloj, ekspozicia materialo…), por flegi tiun-ĉi retpaĝaron kaj por venigi interesajn prelegantojn.

Mi deziras membriĝi !

Vi deziras membriĝi ? Estas facile ! Vi nur devas pagi la jarkotizon kaj poste plenigi la aliĝformularon ĉi-sube. Ni kontaktos vin kiel eble plej frue por konfirmi vian aliĝon.

Jarkotizon (validaj en 2017)

  • aktiva membro : CHF 40.-
  • paro : CHF 50.-
  • studento kaj emerito : CHF 30.-
  • simpatianto : CHF 25.00
  • subtenanto : ekde CHF 100.-

 


 

kontakto
La Stelo – CH-1200 Genève – info@lastelo.ch