Ekvivas la Stela Biblioteko

biblioteko

ms-22.2.24
Finfine! Dank’ al la persistema kaj profesia laboro de Daniel Gubler, la biblioteko de La Stelo fariĝis realaĵo. Ĝis nun, la asocio havis multajn librojn, sed neniu sciis precize kion, kaj eĉ malpli sciis kiel ilin prunti. Nun estas listo de la disponeblaj libroj kaj simplaj pruntreguloj. Por ajna informo, ne hezitu kontakti La Stelo. Sur la bretoj de la Stela Biblioteko troviĝas pluraj aparte interesaj verkoj. Al ili estos dediĉita estonta artikolo. Sed nenio malhelpas vin ekscii kiuj ili estas 🙂

Lire la suite

Omaĝo al Anita Perić-Altherr 1928-2022

AnitaAltherr_mini

la-27.07.2022

La 21-an de julio kelkaj Esperantistoj partoprenis la religian ceremonion okaze de la forpaso de Anita Altherr, kiu funkciis multajn jarojn kiel prezidanto de La Stelo. La ceremonio okazis en la tombejo St Georges en Ĝenevo, kie ripozas Hector Hodler, grava Esperantisto.

Mi konatiĝis kun ŝi en 2010 , kiam mi eklernis Esperanton, post mia unua vizito al la “Lunda grupo”. Tiun vesperon, mi tuj rimarkis ŝin ĉar ŝi surhavis brilegan ruĝan jakon, ne  tiel kutiman ĉe 80-jara persono. Ŝi sidiĝis apud mi kaj tuj entuziasme ekkonversaciis. Ŝi volis scii kiu mi estas, kial mi intersiĝas pri Esperanto, ktp.

Lire la suite

Ekspozicio de pentraĵoj

Vasiili-1_mini

Markus Sanz ne estas nur komitatano de La Stelo, li estas ankaŭ pentristo. Liaj pentraĵoj montriĝis ek de la 3-a de februaro ĝis la 11-a de marto en Galerie Murandaz, en Nyon. Estis okazo paroli pri arto en Esperanto.

VisiteEsperantistes

 

Lire la suite

Bela libro pri Hector Hodler

Cover_hector_2dms-7.7.2021

Ni revenas al Hector Hodler, post la artikolo Nova epoko, novaj metodoj, ĉi-foje por bonvenigi la publikigon de bonvena kaj tre agrabla libro dediĉita al la juna viziulo kiu fondis UEA, la Universalan Esperanto-Asocion: Hector Hodler, une posture pacifiste / Pascisma sinteno, de Marine Englert, Institut Ferdinand Hodler / Editions Notari 2020.

Bone plenumita projekto

Surbaze de korespondado de Hector Hodler kaj aliaj dokumentoj testamentitaj de lia vidvino post ŝia morto, la libro havas du nekutimajn kaj tre interesajn trajtojn. Unue ĝi estas dulingva franca-esperanta, kio sendube estos aprezata de granda publiko. Due ĝi konsistas el kvar eklumigadoj pri la sama temo, la pacismo de Hector Hodler komence de la 20a jarcento, kiam Eŭropo prepariĝas kaj poste sin lancas en kion estos la unua mondmilito. Kvar aŭtoroj fakte traktis tiun temon, kompletigante unu la alian, kaj tiel donante aparte interesan rezulton.

Lire la suite

Ĉu Esperanto estas nemaĉista lingvo?

Kakofonio

ms-7.6.2021

Denunco de lingva maĉismo, neprigo de genra egaleco en skribmaniero, altrudo de parolformoj sen diskriminacioj rilate al genro… Ĉie ĉirkaŭ ni lingvoj estas atakataj de koleraj malplimultoj. Laŭ tiuj la lingvoj estas iloj de maĉisma ideologio.

La luktoj por egaleco inter viroj kaj inoj kondukitaj dum la pasintaj jardekoj aperigis la koncepton pri «nediskriminacianta» skribado kaj parolado. Tiu nova lingva formo ne adoptiĝis de la plimulto, kvankam oni povas trovi ĝin en iuj dokumentoj. Sed ĝi mem iĝis atakata ekde kelkaj jaroj de grupoj kiuj diras ke tiu lingva formo, kiu celas ke viro kaj ino inkluziviĝas egalnivele en la lingvo, tute forgesas tiujn kiuj  sentas sin nek viro, nek ino! Grandega konfuzo….

Lire la suite

Nova epoko, novaj metodoj

Protesto

ms-10.5.2021

Dum longa tempo ni turnis nin al la publiko, montrante al ĝi la ĝeneralan signifon de la problemo pri lingvo internacia, la diversajn solvojn proponitajn kaj la estontan utilecon, kiun al la tuta homaro alportos tiu nova ilo, kondiĉe ke ĉiuj enviciĝu en nia afero. Kiel procedis niaj propagandistoj, ĉu en la paroladoj, ĉu en la multegaj artikoloj verkitaj de ili? Ili komence montris la necesecon de lingvo internacia, klarigis kial (pro teoriaj kaŭzoj) lingvo internacia povas esti nek mortinta lingvo, nek nacia lingvo, fine kial Esperanto, pro gia simpleco, gia logikeco, unuvorte ĝiaj lingvaj ecoj, kaj lastatempe, pro ĝia jama disvastiĝo, estas la sole bona solvo de la problemo, ke, konsekvence, ĉar lingvo internacia estus utilega al la tuta homaro kaj Esperanto estas plej bona solvo, ĉiu homo havas la moralan devon lerni Esperanton kaj ĝin disvastigi.
Oni postulis de la publiko ian penadon por afero pure eventuala kaj estonteca: interŝanĝe oni proponis al ĝi aŭ nenion, aŭ tute ne certajn kaj ne precizajn profitojn. (…)

Lire la suite

Ĉesigo de la Lingvo-grupo

SinjoroLongkrululoms-8.5.2021

La kunvenoj de la Lingvo-grupo iĝis finitaj per la malliberigaj regaraj decidoj, kiuj truddevigis la kafejojn ĉesi iliajn aktivecojn, kaj malebligis la kunvenojn de homoj. Post pli ol unu jaro de tia reĝimo, kaj pro la ebleco ke la situacio povas pludaŭri – al kio oni devas aldoni la timon, por multaj homoj, ekkapti la Covid-viruson, la komitato de La Stelo decidis ne plu daŭrigi tiun aktivecon.

Tiuj kiuj bedaŭras tion kaj deziras malgraŭe pludiskuti pri Esperanto, ĝiaj esprimoj, tradukproblemoj aŭ literaturo, bonvolu kontakti rekte Markus aŭ Daniel (markus.sanz[at]gmail.com / gubler-rey@bluewin.ch)

Lire la suite

Du interesegaj konferencoj ĉe La Stelo

Capture d’écran 2020-03-17 à 10.51.30

ms-27.03.2020

Sabate, la 29-an de februaro 2020, dudeko da personoj partoprenis la Kasta-feston, dum kiu prezentiĝis du konferencoj.

Daniel Gubler prelegis pri sia eklernado de Esperanto, kaj interalie parolis pri la Komuna europa referenckadro por lingvoj (KER). La Universala Esperanto-Asocio (UEA) adoptis tiun referenckadron, kiu estas normo por taksi lingvajn kapablojn per eskalo de A1 (malkovro) ĝis C2 (majstreco).

Lire la suite

La lingvoproblemo en Eŭropo

Prelego

Sabate, la 30-an de novembro 2019, dudeko da personoj el Ĝenevo, Laŭzano kaj najbara Francio ĉeestis en la Kasta-festo, kie Markus Sanz presentis Mobility and Inclusion in multilingual Europe, la raporton de François Grin UNIGE) pri moviĝeco kaj inkluziveco en multlingva Eŭropo.

Lire la suite

Novaĵoj pri LES (Laŭzana Esperanto-Societo)

FilmoSekretaVilagxeto

ms-28.8.2019

Niaj amikoj de Laŭzano realigis novan filmon: La sekreta vilaĝeto.
Kelkaj sekvencoj de ĝi filmiĝis en la lokalo kie La Stelo organizas siajn Kasta-festojn.

La unua projekcio de la filmeto okazis ĉe Espace Dickens, en Laŭzano, sabate, la 2-an de novembro 2019.

Por plia informo, kontaktu François Randin 076 369 29 17

Lire la suite

kontakto
La Stelo – CH-1200 Genève – info@lastelo.ch