La lingvoproblemo en Eŭropo

Prelego

Sabate, la 30-an de novembro 2019, dudeko da personoj el Ĝenevo, Laŭzano kaj najbara Francio ĉeestis en la Kasta-festo, kie Markus Sanz presentis Mobility and Inclusion in multilingual Europe, la raporton de François Grin UNIGE) pri moviĝeco kaj inkluziveco en multlingva Eŭropo.

  1. Ĉu la angla lingvo devas resti la ĉefa lingvo en Eŭropo ?
  2. Ĉu tradukprogramoj povas anstataŭi la tradukistojn ?
  3. Ĉu la « angla lingvo franka » (ELF) iĝis alia formo de la angla lingvo ?
  4. Kie troviĝas Esperanto en tiu evoluo?

La vespero daŭriĝis per ĝoja fonduo kaj,  kiel kutime, per vivaj diskutoj inter la ĉeestantoj.

Ne manku la proksimajn Kasta-festojn. Vi trovos la datojn en la eventokalendaro, ĉi-apude.

kontakto
La Stelo – CH-1200 Genève – info@lastelo.ch