Vivo de la Lingvo-grupo

La Lingvo-grupo kunsidas ĉiun duan semajnon je la 17-a en la restoracio Le Galicia (rue des Gares 21, apud la stacidomo Cornavin).SinjoroLongkrululo

La precizaj kunvendatoj estas ĝisdatigitaj en la kalendaro de eventoj.

Se vi deziras partopreni en ĝiaj aktivecoj, kontaktu Markus pere de tiu adreso: markus.sanz[at]gmail.com

La du lastaj renkontiĝoj de la grupo antaŭ la someraj ferioj okazos la 18-an de Junio kaj la 2-an de Julio. Antaŭviditaj agadoj: fini la poezian vojaĝon kun “Sinjoro Longkrurulo” kaj difini la aŭtunajn projektojn.

Kasta-Festoj

Kasta-Festoj, organizitaj ekde Februaro 2015, ofertas malformalan renkontiĝon inter homoj kiuj interesiĝas pri Esperanto. Ĉiu estas bonvena sendepende de aĝo aŭ de lingvonivelo. Kasta-Festoj okazas po kvin fojoj jare, de la 18h ĝis la 23h, proksime de la stacidomo « Cornavin » vid-al-vide de la parko « des Cropettes ».

La ĉefa celo de tiuj renkontiĝoj estas konigi Esperanton kaj ĝiajn agadojn en Ĝenevo. La salono, dividita en vivoĉambro kaj manĝejo, permesas organizi malsimilajn vesperojn:

Renkonti unuafoje esperantistojn por malkrovi kaj babili Esperanton sen regi ĝin perfekte. Scii pri la lastaj eventoj rilate al ĝeneva movado dank’al prelegojprezentoj sur ekranego. Kaj ankaŭ ĝui de la vespero manĝante (kunportitan manĝon), babilante, kantante aŭ ludante.

Continue Reading

Lanĉo de la retejo de La Stelo

Post monatoj da laboro, la asocio La Stelo fieras lanĉi sian retejon ! La komitato alvokis profesiulojn por prilabori aspektoplaĉan kaj facile traviziteblan retpaĝaron.

La retejo servos kiel ilo de komunikado kaj informado ne nur al membroj de la asocio, kiuj povos interalie konsulti rekte la kalendaron de eventoj kaj legi/proponi artikolojn pri pasintaj eventoj, sed ankaŭ al ĉiuj interesitaj personoj, Esperanto-aprolantoj aŭ ne. Tiucele la retejo estis komplete realigita en du lingvoj kaj ebligas ĉiun interesitan personon havi ideon pri la agadoj de ni asocio. Ĝi estos regule ĝisdatigita per fotoj kaj freŝaj artikoloj.

Krome, la nova retejo entenas multajn modernajn eblojn kiel kotizpageblecon pere de Paypal aŭ adaptiĝantajn enhavojn. Optimumigita por esti kunsultebla ankaŭ el kompufonoj, ĝi krome arigas ĉiujn formalajn informojn, nome la statuton de la asocio kaj eĉ kompletan historion de post la kreado de la asocio en 1905. La efektiviĝo de la nova retejo eblis danke al kunlaborado de pluraj membroj de La Stelo. Dankon al ĉiuj kaj bonan viziton !

Marto 2016

Veni al Ĝenevo

Gastigado en Ĝenevo por Esperanto-parolantoj

Pluraj ĝenevaj esperantistoj volonte gastigas Esperanto-parolantojn el aliaj regionoj. Iuj el niaj membroj kutimas vojaĝi pere de Esperanto, ni do plezure bonvenigas vojaĝantojn. Antaŭ nelonge, membroj de La Stelo gastigis E-parolantojn nome el Aŭstralujo, Ĉinujo, Hungarujo, Japanujo, Polujo kaj Svedujo.

Se vi deziras veni al Ĝenevo, por partopreni unu el niaj eventoj, por visiti la urbon aŭ por aliaj kialoj, kontaktu nin! Attentu nur : ni ekzamenas nur la petojn vortigitajn en Esperanto.

Por privatuloj (ĝis 4 personoj)

Bonvolu kontakti ĝenevan membron de Pasporta Servo.

Por grupoj (ekde 5 personoj)

Bonvolu skribi mesaĝon al nia asocio priskribante vian vojaĝon. Ni klopodos trovi tranokteblecojn por via grupo en nia urbo.

kontakto
La Stelo – CH-1200 Genève – info@lastelo.ch