Ekspozicio de pentraĵoj

sanz-5_mini

 

Markus Sanz ne estas nur komitatano de La Stelo, li estas ankaŭ pentristo.

Liaj pentraĵoj montriĝas ek de la 3-a de februaro ĝis la 11-a de marto en Galerie Murandaz, en Nyon. Estas okazo paroli pri arto en Esperanto.

La galerio estas malfermita posttagmeze ek de la 14-a:45 ĝis la 18-a (sabate ek de la 14-a ĝis la 17-a). Kontaktu la artiston se vi deziras esti certaj ke li ĉeestos (079 610 50 39).

Bela libro pri Hector Hodler

Cover_hector_2dms-7.7.2021

Ni revenas al Hector Hodler, post la artikolo Nova epoko, novaj metodoj, ĉi-foje por bonvenigi la publikigon de bonvena kaj tre agrabla libro dediĉita al la juna viziulo kiu fondis UEA, la Universalan Esperanto-Asocion: Hector Hodler, une posture pacifiste / Pascisma sinteno, de Marine Englert, Institut Ferdinand Hodler / Editions Notari 2020.

Bone plenumita projekto

Surbaze de korespondado de Hector Hodler kaj aliaj dokumentoj testamentitaj de lia vidvino post ŝia morto, la libro havas du nekutimajn kaj tre interesajn trajtojn. Unue ĝi estas dulingva franca-esperanta, kio sendube estos aprezata de granda publiko. Due ĝi konsistas el kvar eklumigadoj pri la sama temo, la pacismo de Hector Hodler komence de la 20a jarcento, kiam Eŭropo prepariĝas kaj poste sin lancas en kion estos la unua mondmilito. Kvar aŭtoroj fakte traktis tiun temon, kompletigante unu la alian, kaj tiel donante aparte interesan rezulton.

Continue Reading

Ĉu Esperanto estas nemaĉista lingvo?

Kakofonio

ms-7.6.2021

Denunco de lingva maĉismo, neprigo de genra egaleco en skribmaniero, altrudo de parolformoj sen diskriminacioj rilate al genro… Ĉie ĉirkaŭ ni lingvoj estas atakataj de koleraj malplimultoj. Laŭ tiuj la lingvoj estas iloj de maĉisma ideologio.

La luktoj por egaleco inter viroj kaj inoj kondukitaj dum la pasintaj jardekoj aperigis la koncepton pri «nediskriminacianta» skribado kaj parolado. Tiu nova lingva formo ne adoptiĝis de la plimulto, kvankam oni povas trovi ĝin en iuj dokumentoj. Sed ĝi mem iĝis atakata ekde kelkaj jaroj de grupoj kiuj diras ke tiu lingva formo, kiu celas ke viro kaj ino inkluziviĝas egalnivele en la lingvo, tute forgesas tiujn kiuj  sentas sin nek viro, nek ino! Grandega konfuzo….

Continue Reading

Nova epoko, novaj metodoj

Protesto

ms-10.5.2021

Dum longa tempo ni turnis nin al la publiko, montrante al ĝi la ĝeneralan signifon de la problemo pri lingvo internacia, la diversajn solvojn proponitajn kaj la estontan utilecon, kiun al la tuta homaro alportos tiu nova ilo, kondiĉe ke ĉiuj enviciĝu en nia afero. Kiel procedis niaj propagandistoj, ĉu en la paroladoj, ĉu en la multegaj artikoloj verkitaj de ili? Ili komence montris la necesecon de lingvo internacia, klarigis kial (pro teoriaj kaŭzoj) lingvo internacia povas esti nek mortinta lingvo, nek nacia lingvo, fine kial Esperanto, pro gia simpleco, gia logikeco, unuvorte ĝiaj lingvaj ecoj, kaj lastatempe, pro ĝia jama disvastiĝo, estas la sole bona solvo de la problemo, ke, konsekvence, ĉar lingvo internacia estus utilega al la tuta homaro kaj Esperanto estas plej bona solvo, ĉiu homo havas la moralan devon lerni Esperanton kaj ĝin disvastigi.
Oni postulis de la publiko ian penadon por afero pure eventuala kaj estonteca: interŝanĝe oni proponis al ĝi aŭ nenion, aŭ tute ne certajn kaj ne precizajn profitojn. (…)

Continue Reading

Ĉesigo de la Lingvo-grupo

SinjoroLongkrululoms-8.5.2021

La kunvenoj de la Lingvo-grupo iĝis finitaj per la malliberigaj regaraj decidoj, kiuj truddevigis la kafejojn ĉesi iliajn aktivecojn, kaj malebligis la kunvenojn de homoj. Post pli ol unu jaro de tia reĝimo, kaj pro la ebleco ke la situacio povas pludaŭri – al kio oni devas aldoni la timon, por multaj homoj, ekkapti la Covid-viruson, la komitato de La Stelo decidis ne plu daŭrigi tiun aktivecon.

Tiuj kiuj bedaŭras tion kaj deziras malgraŭe pludiskuti pri Esperanto, ĝiaj esprimoj, tradukproblemoj aŭ literaturo, bonvolu kontakti rekte Markus aŭ Daniel (markus.sanz[at]gmail.com / gubler-rey@bluewin.ch)

Memorigo pri la unua kaj lasta Kasta-festo de 2020

Capture d’écran 2020-03-17 à 10.51.30

Sabate, la 29-an de februaro 2020, dudeko da personoj partoprenis la Kasta-feston, dum kiu prezentiĝis du konferencoj.

Daniel Gubler prelegis pri sia eklernado de Esperanto, kaj interalie parolis pri la Komuna europa referenckadro por lingvoj (KER). La Universala Esperanto-Asocio (UEA) adoptis tiun referenckadron, kiu estas normo por taksi lingvajn kapablojn per eskalo de A1 (malkovro) ĝis C2 (majstreco).

Continue Reading

Memorigo pri la lasta Kasta-Festo de 2019

Prelego

Sabate, la 30-an de novembro 2019, dudeko da personoj el Ĝenevo, Laŭzano kaj najbara Francio ĉeestis en la Kasta-festo, kie Markus Sanz presentis Mobility and Inclusion in multilingual Europe, la raporton de François Grin UNIGE) pri moviĝeco kaj inkluziveco en multlingva Eŭropo.

Continue Reading

kontakto
La Stelo – CH-1200 Genève – info@lastelo.ch