Author Archive

VIZITO « AIDOSO LUKTO PER BILDOJ »

Vizito de la 3a de Decembro 2017 en la muzeo de la Ruĝa Kruco.sida

Tiu maldaŭra ekspozicio celas atentigi la vizitantojn pri komunikado ligita al tiu malsano dum pli ol 30 jaroj. Pere de afiŝoj faritaj por konscio-kampanjoj, artaĵoj kaj filmetoj, la ekspozicio videbligas ke Aidoso restas tikla temo pri kiu ankoraŭ hodiaŭ estas malfacile komuniki. Ĉar komence la viruso estas « la malsano de la aliuloj”, t.e. la malsano de drogemuloj, samseksemuloj kaj ĉiesulinoj, la publiko sentas sin en sekureco. Nur en 1987, kiam aperas la unuaj malsaneluloj infektitaj per poluita sango, la viruso iĝas temo de amaskomunikila parolado. Kiel speguloj de la societo, la konscio-kampanjoj, laŭvice alarmaj, ŝokaj, kortusaj kaj eĉ komikaj aperigas niajn angorojn, la tabuojn kaj la kondiĉojn en kiuj la pandemio aperas, evoluas kaj divastiĝas.

Pli ol pripensado pri la malsano, la ekspozicio starigas demandojn rilate al nia korpo kaj al seksemo. Dum ili parolis Esperanton, la partoprenantoj, Arlette, Florence kaj Laurence, sukcesis veki la intereson de du personoj, tio estis bela okazo varbi pri la Lingvo, ĝia lernado kaj la intereso ĝin paroli ĝenerale kaj precize en Ĝenevo. Indas memorigi ke ĉiuj vizitoj en tiu muzeo estas  senpagaj la unuan sabaton de la monato.

Projekto Kiliba

Aprilo 2015 – Marto 2017

pont kiliba

© Philippe Renson

La Stelo kondukis dum du jaroj subtenan projekton kiu celis akompani kaj transdoni kompetencojn al loka Esperanta asocio en Suda Kivuo (DRK), pli precize en la villaĝo Kiliba.

La projekto konsistis en subteno de la asocio KAE (Klubo de la Amikoj de Esperanto) : socia, agrikultura kaj eduka strukturo kiu uzas Esperanton por komuniki kaj trovi helpon eksterlande.

La ĉefa celo estis kontribui al disvolviĝo de KAE tiel, ke ĝi povu foriri el situacio de helpopetanto por eniri en kunlaborajn projectojn kun asocioj aŭ neregistaraj organizoj.

Pluraj konkretaj sukcesoj estis realigitaj dum tiuj du jaroj.

En 2015

  • Kreado de filmo en Esperanto : ” La Kantoj de Koloroj “
  • Starigo de projekto pri aĉetado kaj luado de ĉarumoj
  • Helpo por plibonigi la fotadon por ilustri agadojn kaj projektojn de KAE
  • Starigado de regula malproksima komunikado malgraŭ lokaj malfacilecoj.
  • Prezentado de la projekto kaj monserĉado en Ĝenevo

En 2016

  • Prezentado de la projekto kaj monserĉado en Germanio
  • Kunlaborado kun aliaj Esperantaj asocioj, nome kun HES (Hamburga Esperanta Societo)
  • Konstruado de tegmentoj por lernejo kaj atelieroj
  • Akompano en propra komunikado per starigado de propra retpaĝaro (logotipo kaj enhavoj)

La projekto finiĝis en 2017. Tamen KAE daŭre aktivas sukcese en diversaj sektoroj, kaj eblas kunlabori kun la asocio pere de ĝia retpaĝaro : http://kae-amikaro.info

Kasta-Festoj

Kasta-Festoj, organizitaj ekde Februaro 2015, ofertas malformalan renkontiĝon inter homoj kiuj interesiĝas pri Esperanto. Ĉiu estas bonvena sendepende de aĝo aŭ de lingvonivelo. Kasta-Festoj okazas po kvin fojoj jare, de la 18h ĝis la 23h, proksime de la stacidomo « Cornavin » vid-al-vide de la parko « des Cropettes ».

La ĉefa celo de tiuj renkontiĝoj estas konigi Esperanton kaj ĝiajn agadojn en Ĝenevo. La salono, dividita en vivoĉambro kaj manĝejo, permesas organizi malsimilajn vesperojn:

Renkonti unuafoje esperantistojn por malkrovi kaj babili Esperanton sen regi ĝin perfekte. Scii pri la lastaj eventoj rilate al ĝeneva movado dank’al prelegojprezentoj sur ekranego. Kaj ankaŭ ĝui de la vespero manĝante (kunportitan manĝon), babilante, kantante aŭ ludante.

Continue Reading

Vizito “La bumeranga efiko”

australie03

Bildo: © MEG, J. Watts

Vizito de la 28a de Majo 2017

Tiu ekspozicio pri la indiĝenaj artoj en Aŭstralio en la etnografia muzeo de Ĝenevo prezentas la dimensiojn spiritajn, artajn, kulturajn, politikajn, identecajn, ktp, de tuta popolo, kiu delonge estis rigardata kiel primitiva. Kial tiu titolo “bumeranga”? Pro tio, ke la provoj de neniigo kaj de asimilado de la aŭtoktonaj kulturoj, ekde la koloniado en la dek-oka jarcento, finvenis al rezulto mala de tiu atendita, kiu estis maljusta.

Ĉiu povis sekvi laŭ sia ritmo la proponitan vojon, helpe de aŭskultiloj. La ekspozicio indas je vizito  pro la belo kaj la vario de la proponitaj objektoj kaj pro la didaktitaj komentoj kiuj klarigas la ĉefajn temojn.

Sep Esperantistoj havis la privilegion partopreni la aranĝon, kvar plenkreskuloj kaj tri adoleskantoj.

kontakto
La Stelo – CH-1200 Genève – info@lastelo.ch