Komenci

Por plibonigi viajn lingvo-konojn, troviĝas kursoj en Ĝenevo kaj retejoj kun aro da lernantoj.

Kursoj en Ĝenevo :

Ĉiusemajnaj kursoj (1h30) okazas en la Popola universitato de la ĝeneva kantono (UPCGE) de Oktobro ĝis Junio, por du niveloj: komencantoj kaj progresantoj. Pliaj informaoj troviĝas en la retejo de la Popola universitato.

Kursoj en la reto :

Lernu!, plurlingva retpaĝaro senpaga por lerni Esperanton. Tiu tre populara retejo enkalkulas pli ol 100 000 registritaj uzantoj.

Retaj aŭ kompufonaj programetoj :

Duolingo (en la angla), retejo kaj kompufona programeto dediĉita al senpaga lernado de lingvoj. Pli ol de 170 000 personoj estas registritaj en tiu anglalingva platformo por lerni Esperanton.

kontakto
La Stelo – CH-1200 Genève – info@lastelo.ch