Praktiki

 

Jen ideoj por praktiki Esperanton !

Ĉu per vojaĝoj, ĉu per korespondado, ĉu per lokaj renkontiĝoj, ne mankas okazoj por praktiki la Internacian Lingvon.

Esperanto-renkontiĝoj en Ĝenevo :

Krom La Stelo, la asocio Espéranto-Genève-Régions ankaŭ aktivas en Ĝenevo. Por pli da informoj sekvu tiun ligilon : www.esperanto-geneve-regions.info

La eventoj de nia asocio kaj la eventoj organizitaj de lokaj Esperanto-parolantoj aperas en nia kalendaro.

Pique-nique espérantophone en campagne genevoise

Esperanto-grupoj en Ĝeneva regiono :

La Stelo regule organizas eventojn en Ĝenevo. La asocio ankaŭ rilatiĝas kun E-grupoj de la regiono, interalie la grupoj de Laŭzano (Svisujo) kaj Chambéry (Francujo).

 

Esperanto-renkontiĝoj en Svisujo :

La renkontiĝoj de aliaj lokaj grupoj en Svisujo troviĝas en la kalendaro de Svisa Esperanto Societo.

Esperanto-renkontiĝoj aliloke en la mondo :

Pluraj retejoj arigas eventojn internaciskale, interalie la Hungara retejo Eventoj kiu proponas internacian kalendaron de Esperantistaj eventoj. Jen kelkaj ekzemploj de internaciaj eventoj :

 

 

  •  SES Somera Esperanto-studado, internacia renkontiĝo kiu okazas ĉiusomere ekde 2007. La programo konsistas el E-kursoj matene, kulturaj proponoj posttagmeze kaj festaj eventoj vespere.

 

  •  JES  Junulara Esperanto-semajno, Eŭropa renkontiĝo kiu okazas ĉiujare je Novjaro, kuntime en Germanujo, Polujo aŭ Hungarujo. La programo entenas kursojn (de Esperanto kaj aliaj lingvoj, sportoj, artoj…), prelegojn pri diversaj temoj,  tuttagajn ekskursojn, tablo-ludojn, filmojn, teatraĵojn, koncertojn…

 

Participants du SES en 2010

Vojaĝi per Esperanto :

Multaj E-parolantoj uzas tiun lingvon por vojaĝi, interalie per Pasporta Servo, senpaga gastoservo. Kreita en 1974, la sistemo proponas al siaj membroj gastigi aŭ akcepti aliajn membrojn (ĝenerale unu aŭ du tagojn). La ununura kondiĉo estas, ke la gasto parolu Esperanton.

 


Filmeto de Oleg Zabolotniy en Esperanto pri Pasporta Servo

kontakto
La Stelo – CH-1200 Genève – info@lastelo.ch