PURIGADO DE LA TOMBO DE HECTOR HODLER

TomboHH
La 8-an de majo 2019 kelkaj kuraĝaj membroj de La Stelo renkontiĝis sub la pluvo en la tombejo Saint-Georges por purigi la tombon de tiu grava esperantisto.
Kiel la jaro 2020 estos la centa datreveno de lia morto, la Stelo intencas lin iel omaĝi. Ĝi akceptas ĉiun ideon ĉi-rilate.
kontakto
La Stelo – CH-1200 Genève – info@lastelo.ch