Kasta-Festoj

Kasta-Festoj, organizitaj ekde Februaro 2015, ofertas malformalan renkontiĝon inter homoj kiuj interesiĝas pri Esperanto. Ĉiu estas bonvena sendepende de aĝo aŭ de lingvonivelo. Kasta-Festoj okazas po kvin fojoj jare, de la 18h ĝis la 23h, proksime de la stacidomo « Cornavin » vid-al-vide de la parko « des Cropettes ».

La ĉefa celo de tiuj renkontiĝoj estas konigi Esperanton kaj ĝiajn agadojn en Ĝenevo. La salono, dividita en vivoĉambro kaj manĝejo, permesas organizi malsimilajn vesperojn:

Renkonti unuafoje esperantistojn por malkrovi kaj babili Esperanton sen regi ĝin perfekte. Scii pri la lastaj eventoj rilate al ĝeneva movado dank’al prelegojprezentoj sur ekranego. Kaj ankaŭ ĝui de la vespero manĝante (kunportitan manĝon), babilante, kantante aŭ ludante.

Tiuj vesperoj oferas multoblajn ebleĉojn rilate al Esperanto. Ĉiu partoprenanto povas prezenti projekton aŭ organizadon de iu evento, proponi diskuton rilate al iu amata temo aŭ simple paroli pri esperantaj travivaĵoj.

Por ke tiuj eventoj estu atingeblaj de ĉiuj, partoprenado en Kasta-Festoj estas senpaga, tamen oni povas iom donaci dum la vespero por faciligi la lupagon de la salono.

Venu esperantumi, kaj kunportu viajn geamikojn !

Filmeto farita de SES : www.svisa-esperanto-societo.ch

kontakto
La Stelo – CH-1200 Genève – info@lastelo.ch