Author Archive

Alternatiba 2015

La asocio La Stelo starigis budon dum la evento Alternatiba kiu okazis en Ĝenevo en septembro 2015.

Dum tiuj du aŭtunaj tagoj, pluraj interesitaj personoj tie informiĝis pri Esperanto kaj ĝiaj konkretaj uzoj.

Kontakti La Stelo

 

Retpoŝtadreso : info@lastelo.ch

Poŝta adreso : La Stelo – CH-1200 Genève – Svislando

Banka konto (por pagi kotizon aŭ donaci) :

CCP 12-14237-1
IBAN: CH72 0900 0000 1201 4237 1
BIC/SWIFT : POFICHBEXXX

Nomo kaj adreso de la banko:
PostFinance SA
Mingerstrasse 20
3030 Berne  – Suisse

Veni al Ĝenevo

Cxicxeroni2Gastigado en Ĝenevo por Esperanto-parolantoj

Pluraj ĝenevaj esperantistoj volonte gastigas Esperanto-parolantojn el aliaj regionoj. Iuj el niaj membroj kutimas vojaĝi pere de Esperanto, ni do plezure bonvenigas vojaĝantojn. Pasintjare, membroj de La Stelo gastigis Esperantistojn el Aŭstralujo, Ĉinujo, Hungarujo, Japanujo, Polujo kaj Svedujo.

Se vi deziras veni al Ĝenevo, por visiti la urbon aŭ por aliaj kialoj, kontaktu nin! Sciu tamen : ni ekzamenas nur la petojn vortigitajn en Esperanto 🙂

Continue Reading

Enketo pri E-parolantoj en ĝeneva regiono

 

En 2015, tri aktivaj membroj de La Stelo starigis retan enketon por pli profunde koni la E-parolantojn de ĝeneva regiono cele al vigligo de loka E-vivo.

Alvoko estis sendita en la tuta regiono. La enketo celis kolekti datumojn demografiajn, pri lingvo-nivelo kaj pri uzo efektiva aŭ dezirita de Esperanto ĉe tiu grupo.

Continue Reading

Publikaj elmontroj

La unua esperanto-stando ĉe la Librofoiro okazas en 1990 ; ĝi ripetiĝos la sekvan jaron. Poste, ekde 2004, ĝin organizos dum pluraj jaroj Charmian Common kaj Marie Zoller, precipe kun la asocio Espéranto-Genève-Régions fondita en 2008 kun sidejo en Saint-Genis-Pouilly.

En 1998, La Stelo troviĝas sen komitato sed pluaktivas, interalie dum la monataj kunvenoj. Tiun saman jaron komenciĝas longa serio da Esperanto-kursoj ĉe Popoluniversitato (ĝis 2013), gvidataj ĉefe de Lucien Dahan. Ankaŭ en 1998 okazas en Palais des Nations (ĝeneva sidejo de Unuiĝintaj Nacioj) simpozio « Lingvo kaj Homaj Rajtoj » organizita de UEA je la tago de ĝia 90-jariĝo por memorfesti la 50 jarojn de Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj.

Beletra kolekto de Ĝenevaj aŭtoroj

Beletra kolekto de Ĝenevaj aŭtoroj

De 1999 ĝis 2004, la monataj kunvenoj de La Stelo okazas ĉe restoracio Les Cheminots. Ekde 2002, Charmian Common okazigas samloke la semajnajn kunvenojn de Lunda Grupo. Poste, la monataj kunvenoj okazos en stacidomo Cornavin (2005-2007) kaj ekde 2008 en Maison des Associations.

Ekde la jaro 2000, danke al instigo de Armand Cotton, librovendejo Harmonie daŭre vendas Esperanto-librojn.

En 2003, manifestacio de esperantistoj kontraŭ la lingvobaro okazas fronte al Palais des Nations.

La Stelo denove havas komitaton en 2005, kun Arlette Di Vetta-Mouron kiel prezidanto.

En 2007, okaze de la ĝenerala kunveno de SES en Ĝenevo, La Stelo organizas disvendon kaj aŭkcion de la verkoj de sia biblioteko. Poste, La Stelo starigas konkurson por junuloj, danke al la testamenta postlasaĵo de Anne-Marie Briner (bibliotekisto de La Stelo de 1988 ĝis 1994), kun premioj sumantaj 8500 frankojn ; cent konkursantoj lernas Esperanton dum 6 monatoj per propraj rimedoj.

Iom poste, La Stelo eldonas 2 librojn. En 2011 aperas « Beletra kolekto de Ĝenevaj aŭtoroj » – elektitaj tekstoj kaj poemoj de Madeleine-Stakian-Vuille, Henri Vatré kaj Claude Piron. En 2013 sekvas « De la aflikto ĝis la steloj » – memoroj de Ardachès Stakian, armena rifuĝinto kaj edzo de Madeleine.

En 2014, Anita Altherr transprenas la prezidon de La Stelo ; ŝi ĝin transdonas en 2015 al Mélanie Maradan, premiito de la konkurso en 2008.

Bulteno kaj regulaj kunvenoj

Brasikfolio, bulteno de La Stelo, aperas ekde 1964, inter 7 kaj 12 numeroj jare (la aperritmo maloftiĝas ekde 2010). Ĝia nomo – kiu signifas france « gazeteto » – estis ideo de Claude Piron. Ĝiaj sinsekvaj redaktoroj estas Anita Altherr-Masè (1964-1966 kaj 1970), Hans Altherr (1967-1969), Madeleine Stakian (plurfoje kaj plej longe), Andres Bickel (1974-1978 kaj 1994-1996), Jean Rawyler (1996 kaj 1999), Louis Vidonne (1997-1998), Christiane Sixtus Pot (ekde 2000), poste Lucien Dahan. Anita Altherr fariĝas prezidanto ankaŭ en 1964 ; Hans Altherr ŝin anstataŭas en 1967, ĝis 1970 kiam lin sekvas David Buhlmann.

brasikfolio1964-miniaturo

la una Brasikfolio en 1964

En 1965 komenciĝas la longa erao de la monataj kunvenoj de La Stelo en Institut National Genevois (ĝis 1972, poste de 1974 ĝis 1996). Antaŭe okazis ĉiusemajnaj kunvenoj en Collège Moderne. La tradicia Zamenhofa festo okazis ĉiujare en la senalkohola restoracio de la Stacidomo (ĝis 1972 kaj de 1975 ĝis 1981), poste en restoracio International (de 1982 ĝis 1996).

Claude Piron

Claude Piron

Armand Cotton kaj Claude Piron fariĝas kunprezidantoj de La Stelo en 1972. Piron estas internacie fama kiel aŭtoro de pli ol 20 esperanto-libroj ; li estis redaktoro de la revuo Svisa Espero de 1963 ĝis 1966. En 1977, li gvidas en la ĝeneva universitato esperanto-kurson por instruistoj. Plie, li gvidos esperanto-kurson seninterrompe de 1999 ĝis 2008 en Maison de Quartier de Plainpalais. Cetere, de 1972 ĝis 1974 la monata kunvenoj de La Stelo okazas ĉe Centre Marignac en Lancy.

Ekde 1974, Madeleine Stakian reprezidas La Stelon dum 20 jaroj. Christiane Sixtus ŝin anstataŭas en 1994 kaj Andres Bickel sekvas de 1995 ĝis 1998. Bickel prezidis Svisan Esperanto-Junularon (1974-1980), kunfondis en 1977 la teatran kaj kantan trupon La Vagabondoj kaj organizis 2 kulturajn semajnfinojn en Ĝenevo (1976 kaj 1978). Cetere, li redaktis la bultenon Espéranto-Réalités (kiun aperigis Centre Genevois d’Information sur l’Espéranto de 1982 ĝis 1985) kaj Svisan Esperanto-Revuon de 1988 ĝis 1990.

De 1982 ĝis 1984, la kooperativo Literatura Foiro – interalie eldonanta la samnoman revuon – lokigas sian sidejon en Ĝenevo, kie ĝi organizas en 1983 la 3-an Internacian Literaturan Forumon.

Krizo kaj militoj

La financa krizo frapanta UEAn kaŭzas en 1934 nereelekton de Privat al la estraro, pro kio Stettler kaj Jakob decidas demisii de siaj postenoj. La novaj estroj deziras translokigi la sidejon de UEA al lando, kie vivo malpli kostas ; sed fronte al juraj obstakloj, ili decidas en 1936 fondi Internacian Esperanto-Ligon kun sidejo en Britio, al kiu transiras la plejmulto de la UEA-membroj (individuoj kaj landaj asocioj). Tiam Jakob refunkciigas la ĝenevan oficejon de UEA sub la nomo Serva Centro, en Palais Wilson de 1937 ĝis 1942. Komence de la 2-a mondmilito, li organizas Esperantistan Interhelpon, simila al DH de la 1-a. Jakob ankaŭ estas direktoro de la ĝeneva UEA (kiun prezidas Karl Max Liniger de 1936 ĝis 1941), redaktoro de la revuo Esperanto de 1942 ĝis 1955 kaj fine estrarano de UEA (reunuigita kun IEL) de 1947 ĝis 1955.

El la dekduo da lokaj grupoj, kiuj floradis en Ĝenevo – komence kunordigitaj de ĝeneva centra komitato kun de Saussure kiel prezidanto -, nur La Stelo pretervivis ambaŭ mondmilitojn. Krom ĝia fondinto Henri Dubois, La Stelon prezidis interalie Lyda Raviola-Nussbaum (plurfoje), Emile Curtenaz, René Petitpierre (en 1944) kaj Alfred Rehmann, antaŭ ol Madeleine Stakian transprenis la stirilon en 1957.

En 1948, Paul Bouvier gvidas la unuan esperanto-kurson ĉe Radio Genève.

kontakto
La Stelo – CH-1200 Genève – info@lastelo.ch